Om Oss

Styrelse

Styrelsen 2023-2024

Historia

Tanken med lokalen i Stuxbergsparken var att den skulle vara ett allaktivitetshus när den byggdes någon gång under 60-talet. Den öppna förskolan i kommunal regi startade 1973 och stängde 2001. Under den tiden var även då en föräldraförening aktiv. Den föräldraföreningen organiserade bland annat midsommarfirande och luciatåg, svunna tider som blivit förevigade på foton i fotopärmar som sparats i lokalen.

Orsakerna till stängningen av den öppna förskolan anses vara införandet av maxtaxereformen som trädde i kraft 2001 och som innebar att barn till arbetslösa och föräldralediga fick rätt till förskola, samt lokalens ventilationsproblem. Det hade kunnat bli en dagverksamhet som därefter huserade i huset, om inte några föräldrar engagerat sig och kämpat för att förskolan fick vara kvar.

Efter ett ilsket brev och en inbjudan till ett möte med berörda parter, ordnade den dåvarande förskolechefen så att den nya föräldraföreningen fick behålla lokalerna och 2001 uppstod den öppna förskolan i dess nuvarande form. Drivkraften var att behålla en mötespunkt för föräldrar som var sekulär, då t.ex. en indonesisk mammagrupp träffades veckovis i lokalen.

Men både lokalen och parken var i behov av upprustning. Under åren 2006-2007 gjordes parken om med nya rutschkanor, sandlådor, gungor och balansbana i skogskanten. Även då hade föräldrar i närområdet varit aktiva med påtryckningar för att få igenom planerna hos Park och Natur. Upprustningen inomhus organiserades genom att målarfärg inköptes av kommunen och ett målarschema sattes upp där frivilliga fick skriva upp sig för att måla. Kommunen satte in ett nytt pentry och en ny toalett.

Idag hålls lokalen öppen på ideell basis och är ett uppskattat tillhåll för föräldralediga med barn i närområdet. Välkomna hit för att göra er nya bekantskaper i området!